Specjalnie dla Waszej wygodny, wprowadziliśmy sprzedaż materiałów w kawałkach co 0.5mb.
Wszystkie przedstawione ceny materiałów sprzedawanych na metry dotyczą 0.5mb.

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Anna Zawadzka z siedzibą w 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Jaśminowa 18, posiadającą numer NIP 1231156895 oraz numer REGON 526621870.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy.

 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej https://nani.com.pl/

 4. Klient ma możliwość kontaktu z obsługą sklepu za pomocą formularza kontaktowego lub adresu e-mail kontakt@nani.com.pl

§ 2. Metody płatności

 1. Sklep internetowy oferuje następujące metody płatności: a) Przelew na konto bankowe firmy. b) Płatność przy odbiorze. c) Płatność za pośrednictwem Paynow, d) Płatnośći odroczne PayPo, e) Płatności kartą: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

 2. Przy wyborze płatności przelewem na konto bankowe, klient ma obowiązek dokonania wpłaty na rachunek bankowy podany na stronie sklepu internetowego.

 3. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, klient dokonuje płatności w momencie odbioru przesyłki od kuriera.

 4. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Paynow, klient zostanie przekierowany na stronę Paynow, gdzie będzie mógł dokonać płatności za pomocą wybranej przez siebie metody płatności.

 5. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem PayPo, klient zostanie przekierowany na stronę PayPo, gdzie będzie mógł dokonać płatności.

 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

§ 3. Warunki sprzedaży

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej sklepu, telefonicznie i mailowo.

 2. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty były zgodne z opisem na stronie sklepu oraz były dostarczone w jak najkrótszym czasie.

 3. Koszty wysyłki oraz czas dostawy są określone na stronie sklepu internetowego.

 4. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W celu odstąpienia od umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Towary docinane na miarę, zgodnie z wymaganiami klienta, nie podlegają zwrotowi.

 6. Zwrot towaru jest możliwy jedynie w przypadku, gdy towar jest nieuszkodzony, nie jest noszony, posiada wszystkie oryginalne metki i jest kompletny.

 7. Klient ponosi koszty zwrotu towaru, chyba że przyczyną zwrotu jest wada towaru lub niezgodność z opisem na stronie sklepu internetowego.

 8. Sklep internetowy zwraca koszt zakupu towaru oraz koszty przesyłki niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sklep zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

 9. Klient ma prawo zgłosić reklamację na towar na adres poczty elektronicznej anna@nani.com.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 10 dni roboczych.

 10. W przypadku uznania reklamacji, klient otrzyma zwrot środków w ciągu 7 dni roboczych.

 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 4. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Anna Zawadzka z siedzibą w 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Jaśminowa 18, która przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celu przesyłania informacji marketingowych.

 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2023, jednocześnie tracąc ważność dotychczasowych regulaminów sklepu internetowego.

 4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży między klientem a sklepem internetowym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego.

 5. Klient korzystający z usług sklepu internetowego akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub oferowanych usług sklepu internetowego, klient może skontaktować się z obsługą sklepu za pośrednictwem strony internetowej lub za pomocą podanych na stronie kontaktów.

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę Anna Zawadzka z siedzibą w 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Jaśminowa 18, posiadająca numer NIP: 1231156895, numer REGON: 526621870.

 2. Firma przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

 3. Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności danych osobowych swoich klientów oraz innych osób, których dane są przetwarzane przez firmę.

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Firma przetwarza dane osobowe klientów oraz innych osób, które pozostają w relacjach biznesowych z firmą.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów oraz świadczenia usług przez firmę.

 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych oraz ofert specjalnych.

 4. Firma nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 5. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

§ 3. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Osoby, których dane są przetwarzane przez firmę mają prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) ich poprawiania, c) usunięcia, d) ograniczenia przetwarzania, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, f) przenoszenia danych osobowych.

 2. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z powyższych praw, składając odpowiednie żądanie na adres siedziby firmy lub za pomocą podanych na stronie internetowej kontaktów.

 3. Firma nie pobiera opłat za realizację żądań związanych z realizacją praw osób, których dane są przetwarzane.

§ 4. Ciasteczka (pliki cookies)

 1. Firma może stosować pliki cookies w celu dostosowania treści serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

 2. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

 3. Użytkownik ma możliwość wyłączenia stosowania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w każdym czasie.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

 3. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem [data] i traci ważność w momencie wprowadzenia zmian do polityki prywatności.

 4. Polityka prywatności firmy jest dostępna na stronie internetowej firmy oraz w siedzibie firmy.

 5. Osoby, których dane są przetwarzane przez firmę, akceptują niniejszą politykę prywatności oraz zobowiązują się do przestrzegania jej postanowień.

 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych przez firmę, osoby, których dane są przetwarzane, mogą skontaktować się z firmą za pomocą podanych na stronie internetowej kontaktów lub na adres siedziby firmy

Mastercard and visa